Nieuws

Op 26 januari 2020

Beste Bocholtenaren In ons recentste informatieblad verscheen een artikel over de pastorij in Reppel. We wilden hiermee de tussenkomst van ons gemeenteraadslid Lode Van Mierlo in de Commissie Ruimte toelichten. De centrale redactie in Brussel herwerkte de ingeleverde tekst volledig.Onder druk van de …

Op 12 augustus 2019

Bocholt is geselecteerd voor de Bouwmeester Scan.De scan is een nieuwe tool voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Hoe werkt de scan?Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van onze gemeente in kaart en reikt …

Op 4 december 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Verkiezingen 2018

De nieuwe bestuurscoalitie VIA, N-VA en Samen heeft de bevoegdheden van het schepencollege definitief vastgelegd. Opmerkelijk: binnen het schepencollege werd geen rangorde vastgesteld. “Deze nieuwe coalitie komt naar buiten als één groep en vooral als een schepencollege waarin gelijkwaardigheid …

Blikvangers

  • N-VA wil gunstiger afvalbeleid

    De gemeente Bocholt en Limburg.net hebben een overeenkomst om een nieuw containerpark te bouwen op de KMO zone Kanaal in Bocholt. N-VA Bocholt is tevreden dat er eindelijk een oplossing komt maar blijft zich inzetten voor gunstigere tarieven.
  • N-VA Bocholt, een team met een missie

  • N-VA familiedag - Plopsaland

    De N-VA-familiedag, dat is plezier, samenhorigheid én fijn gezelschap. Groot en klein genieten van de attracties, de toespraak van Bart De Wever en het optreden van K3. Michel Boonen van N-VA Bocholt was er bij!